januar 26. beaivi 2022

Den første høgskolen med alle oppgavene i skyen

Samisk høgskole er den første i universitets- og høgskolesektoren i Norge som har satt alle oppgavene skyløsning og som gjorde dette i en og samme operasjon.

- Vi savner ikke noe etter at løsningen har vært i drift i over ett år allerede, sier høyskolens teknologi- og driftssjef Lasse Wigelius.

Samisk høgskole satte sin drift i Microsoft på Azure  i skyen i oktober 2020, etter at de hadde planlagt overføringen i nærmere to år. Slik er alle nettressurser tilgjengelig for alle ansatte og studenter hvor og når som helst.

- Vi kunne ta produktene i bruk slik som #den er blitt ment for å brukes, ikke heller har behøvd å tilpasse #noe. I tillegg har samhandlingen blant brukerne blitt mye lett, vektlegger Wigelius.

 

En tidsriktig løsning

Løsningen kom i bruk til rett tid med pandemi, hjemmekontor og digital undervisning. Når ansatte og studenter har vært bak lukkede riksgrenser i hele Sameland, så har en sky løsning vært nettopp det som det var behov for.

Wigelius opplever at prosessen har vært forbausende lett. Alle tilknyttet høgskolen møtte opp på campus for å bli løftet opp i Azure skyen. Her fikk alle sitt datamaskininnhold fornyet, med en ny e-postadresse, brukernavn og passord.

Fra den dagen kunne alle fortsette å arbeide på sin datamaskinen hvor som helst, med de samme løsninger som man tidligere kun fikk tilgang til på campus.

 

Nå har UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, som  Samisk høgskole har samberbeidet med for å lage en fullstendig sky løsning, igangsatt  en lignende prosess for å forberede sin institusjon til skyløsningen .