januar 14. beaivi 2022

Snart kan du søke på Bachelor i reindrift

Fra høsten er det igjen oppstart i bachelorprogrammet i reindrift. - Det blir nesten som et nytt studie etter at vi de siste årene har evaluert, revidert studiet og oppdatert programplanen, forteller leder for bachelorprogrammet ved Samisk høgskole, Mikkel Nils Sara.

Bachelorprogrammet i reindrift ble evaluert i 2020. Det er et eksternt utvalg som har gjennomført evalueringen. Utvalget har blant andre evaluert studiets innhold, studiets relevans og fagmiljøet og har kommet med sine endringsforslag. En intern faggruppe ved Samisk høgskole har deretter vurdert forslagene fra evalueringsutvalget og lagt det til grunn ved oppdateringer av studieplanen.

- Først og fremst er det nytt at det skal omfatte samisk reindrift mye bredere, i hvertfall nordisk. Og videre lære mer om offentlig forvaltning av reindrift, reindriftas egne aktiviteter, intern forvaltning og hvordan levemåten var før og nå i reindrifta, forklarer Mikkel Nils M. Sara.

Et unikt studie både i nasjonal og internasjonal sammenheng

Samisk høgskole er den eneste høyere utdanningsinstitusjonen som tilbyr studier i reindrift. Studiet startet opp som enkeltemner, og ble etterhvert utviklet til et bachelorprogram i 2009.

- Reinnæringen drives nesten overalt i Sápmi, som utgjør en stor del i Norden. Næringen har mange kontaktpunkter med samfunnet rundt og med ulike aktiviteter. Ellers er næringen på mange måter sentral i opprettholdelse av det samiske samfunnet, sier Sara.

Studiet gjennomføres både ved studiesamlinger på Diehtosiida og nettbasert. Det meste av utdanningen gjennomføres på nordsamisk. Det kreves ellers av studenten at man leser pensum på et av de skandinaviske språkene og finsk, engelsk og samisk.

- Studiet passer for deg som har interesse for reinsdyr og natur og miljøforvaltning som helhet, basert på det kunnskapsgrunnlaget som forvaltes gjennom arbeid med rein og i naturen med tanke på bevaring av reinnæringen og utvikling av den. Studiet gir mulighet til å jobbe med reinnæringens interne forvaltning. Videre kan reindriftas offentlige forvaltning i statlige virksomheter og Sametingets administrasjon være aktuelt arbeid. Det gir også kompetanse til å jobbe innen administrasjon og utdanningsinstitusjoner i tillegg til annen type virksomhet som har med reinnæringen og andre interesser å gjøre, forteller Mikkel Nils M. Sara.

Programstudier ved Samisk høgskole som starter opp høsten 2022 

Det er mulig å søke på studier ved Samisk høgskole fra 1. februar 2022. Fra høsten 2022 er det oppstart av fem bachelor- og masterprogrammer med mulighet til å fortsette opp til doktorgrad.

  • Bachelor i reindrift

  • Samisk grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn master (integrert master) 

  • Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn master (integrert master)

  • Samisk språk og litteratur masterstudie  

  • Samisk språk og litteratur doktorgradsprogram 

Søknad om plass på progamstudier skal sendes gjennom Samordna opptak. Kortere studier (enkeltemner) og toårig masterstudie skal søkes gjennom SøknadsWeb (lokalt opptak).