januar 07. beaivi 2022

Forlenget søknadsfrist

Samisk høgskole har forlenget søknadsfristen for studier med ledige studieplasser våren 2022.

Studier du kan søke på:

Søkeportal: SøknadsWeb

Opptakskrav
For å studere på Samisk høgskole må du ha generell studiekompetanse. I tillegg har noen studier spesielle opptakskrav.
Generell studiekompetanse er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høgskoler. Du kan lese mer om generell studiekompetanse her: Universitet og høgskole - Samordna opptak.

Realkompetanse
Selv om du ikke har generell studiekompetanse, kan du likevel komme inn på høyere utdanning via realkompetanse. Les mer om realkompetanse her: Universitet og høgskole - Realkompetanse - Samordna opptak

Husk å legg ved dokumentasjon!
All dokumentasjon som bekrefter at du oppfyller studiets opptakskrav må legges ved søknaden din på SøknadsWeb under «dokumenter», eller legges ved snarest mulig etter registrering.

Spørsmål?
Dersom du har spørsmål knyttet til din søknad eller søknadsprosessen, kan du ta kontakt med studieadministrasjonen via e – post eller telefon: oahppohalddahus@samas.no/ +78 78 44 84 00.