6 gode grunner til å studere ved Samisk høgskole

Skal du begynne å studere denne høsten? Her har du 6 gode grunner til å velge Samisk høgskole.
 

 1. Samisk høgskole har et sterkt samisk læringsmiljø
  Samisk høgskole har et sterkt samisk læringsmiljø. Når du flytter til Kautokeino, så oppdager du fort at Kautokeino har et levende samisk miljø. Samisk høres daglig, både på høgskolen og i bygda. 
   
 2. Et samisk miljø der samisk språk og samiske tradisjoner er i sentrum
  Samisk høgskoles grunnstein er Sápmi – kultur, samfunnsliv, mangfold, tradisjoner og språk. Samisk høgskole har lærere som kan språk, og forstår behovene og kulturene i de samiske samfunnene.
   
 3. Et nært læringsmiljø og kontakt med både lærere og medstudenter
  Samisk høgskole har et levende samisk miljø der du får blir kjent med andre samer og mennesker fra andre himmelstrøk. Høgskolen har et mindre studentgrunnlag enn det større universitet og høyskoler har. Her har vi et godt og inkluderende læremiljø, med gode muligheter til å bli kjent med de andre studentene.
    
 4. Nettopplæring og samlinger
  Visste du at de fleste studier ved Samisk høgskole organiseres som nettundervisning og samlinger på Diehtosiida i Kautokeino? Nettundervisning og samlinger gir studenten muligheter til å ta utdanning og samtidig bo der man vil bo. Studenten må likevel delta fysisk da samlingene er obligatoriske.
   
 5. Gode utvekslingsmuligheter
  Ønsker du å studere i Sápmi, men drømmer også om å studere i utlandet?
  Du har muligheten til å oppfylle begge ønskene dine. Som student ved Samisk høgskole har du gode muligheter til å være utvekslingsstudent i en kortere eller lengre periode i utlandet. Ved utveksling kan man utvide sitt nettverk, bli kjent med nye land, kulturer og språk. 
   
 6. Gode jobbmuligheter
  Studenter som har tatt studier ved Samisk høgskole er attraktive i arbeidsmarkedet. Om du for eksempel tar samisk grunnskolelærerutdanning eller samisk barnehagelærerutdanning, er du sikret jobb. I hele Sápmi er det et stort behov for samiske lærere som kan språk, kjenner samisk kultur, verdier og samfunnsliv. Om du velger utdanning ved Samisk høgskole, er du med og møter behovene i de samiske samfunn, og samtidig former det med din kompetanse.
   

Velg Samisk høgskole!