Studier

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive nordsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Begynnerkurs i samisk
Deltidsstudie
15 stp

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive nordsamisk, men vil lære språket fra grunnen av, og som har studert SÁÁL 1 eller lignenede studier. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Begynnerkurs i samisk
Deltidsstudie
15 stp
Begynnerkurs i samisk
Deltidsstudie
15 stp