Studier

Kurset består av fire moduler på totalt 30 studiepoeng. Studiet tar opp forskningsbaserte kunnskaper, ideer og metoder for å styrke deltakernes kompetanse på tospråklig oppvekst, læring av førstespråk, læring av andrespråk og undervisning i andrespråk. Kurset er beregnet for de som jobber i barnehager og de som underviser i samisk som andrespråk og/eller norsk som andrespråk for språklige minoriteter og/eller kvensk/finsk for barn, ungdommer og voksne.

BA - Videreutdanning
Oasseáiggis

​​​​​​​Studiet retter seg mot barnehagelærere som vil lære seg mer om samisk språk, kultur og tradisjoner og samisk pedagogisk tenkning for bruk i egne barnehager.

Videreutdanning for lærere
2 semestre
30 studiepoeng