Studier

In this course we introduce students to Sámi and Indigenous storytelling through narrative fiction and documentary filmmaking. Students will learn the basics of film theory and screenwriting from a Sámi and Indigenous perspective.

BA - Enkeltemne
10 stp

tudiet fordyper seg i hvordan planlegge, utøve og formidle vætna. Her får studentene praktisk og teoretisk kunnskap som gir dem redskaper til å fordype seg i, og utvide sine ferdigheter og forståelse i vætna.

BA - Enkeltemne
15 stp
BA - Enkeltemne
15 stp