Ođasvuorká

Buohccidivššároahppu: ovttasbargošiehtadus UiT:in sajis

Dál lea UiT Norgga arktalaš universitehta ja Sámi allaskuvla vuolláičállán šiehtadusa mii sihkkarasta ahte sámi buohccidivššároahppu álggahuvvo juohke nuppi jagi Sámi allaskuvllas.

Min birrasat konferánsii dieđiheapmi

Dál sáhtát dieđihit konferánsiii Guovdageainnus 26.-27.10.23.

Sámiid dearvvašvuođadilálašvuohta

Sámiid dearvvašvuođadilálašvuohta lei fáddán go maori Emma Rawson - Te Patu galledii Sámi allaskuvlla.

Oahppu ii deatte podkast - ođđa oassi juohke vahku

Sámi allaskuvla lea almmuhan podkasta mas namma lea Oahppu ii deatte.

Sámi kulturárbbi sajádat globála hástalusain

UNESCO skuvllaid rektorat ja oahpaheaddjit čoagganit nationála konferánsii Áltái 13.9. ja Guovdageidnui 14.9.23.

Prográmmaoahput 2024 čavčča

Leat go álgán plánet oahpu gazzat oahppojagi 2024-2025, muhto it riektá dieđe vel masa galggat ohcat? Dá lea bajilgova min prográmmaoahpuin mat álget 2024 čavčča.

Stádabušeahtta 2024: Sámi allaskuvlii ruhtadeapmi

Sámediggi lea odne almmuhan ahte ráđđehus lea čuovvolan stuoradiggedieđáhusa sámegiela oahpahusa birra 2024 stádabušeahtas.

Mis leat ain rabas oahpposajit - geahčes dás makkár oahpuide sáhtát ohcat

Sámi allaskuvla lea guhkidan ohcanáigemeari guoros oahpposajiide čavčča oahpuide, nu ahte jus it leat vel ohcan oahpposaji čakčii, dat lea ain vejolaš.  

Oahppu ii deatte - ođđa podkasta

Sámi allaskuvla lea almmuhan ođđa podkasta mas namma lea Oahppu ii deatte.

Siiddut