Ođasvuorká

Sámi allaskuvla ohcá direktevrra

Háliidat go leat mielde ovdánahttime ovtta dain Sámi stuorámus ásahusain? Sámi allaskuvla lea dál almmuhan allaskuvlladirektevravirggi bistevaš virgin.

Šatta ofelažžan - Sjatta oahpestiddjen - Tsïegline sjïdth!

Háliidivččet go šaddat sámi ofelažžan? Mii fállat gelddolaš jagi ja olu ođđa oahpu, vásáhusaid ja muittuid agibeaivái!

Sámi buohccidivššároahppu – don sáhtát váikkuhit makkár sisdoallu galggašii

Sámi buohccidivššárohppui lea evttohuvvon sierra láhkaásahus masa lea vejolaš ovddidit mearkkašumiid ja evttohusaid.

Guhkiduvvon ohcanáigemearri čavčča 2021 oahpuide!

Sámi allaskuvla lea guhkidan ohcanáigemeari suoidnemánu 1.beaivái čuovvovaš oahpuin: 

Guhkit áiggi oahppoprográmmat (30 oahppočuoggá):

Háliidat go bargat studeanttadoaimmaiguin ja seammás diinet ruđa? De geahčes deike!

SSO lea válljen vel guhkidit ohcanáigemeari 01.05.21 rádjái! Ávžžuhehpet áinnas mielstudeanttaid ohcat dán gelddolaš virgái!

Ohcanáigemearri oahpuide láhkonišgođii

Sámi allaskuvllas álget ollu oahput čakčat, ja maidda lea ohcanáigemearri cuoŋománu 15. beaivvi. Leat sihke ollesáigge masteroahput, bacheloroahput, lohkanbadjeoahput, joatkkaoahput oahpaheddjiide ja oanehit kurssat.

Studeanttaid sisabeassan Diehtosiidii 29.03-12.04

Loga dehálaš dieđuid dás.

Students will need a special key card in order to have access to Diehtosiida between 28 March -12 April. Please contact the front office.

Sis-Finnmárkku studeanttaid ovttastus ohca studeantabargi

SSO:s lea maiddái rabas 20 - 40 % studeanttabargi virgi mas álgin lea farggamusat.

Ođđa koronadoaibmabijut / New covid-19 measures

Buot Sámi allaskuvlla logaldallamat čađahuvvojit digitálalaččat njukcamánu 25.beaivvi rájes

Siiddut