Reiseregning og honorarkrav

Skal du ha utbetalt honorar/reiseregning fra Samisk høgskole skal det lages en underskrevet oppdragsavtale før oppdragets start. Ta kontakt med din kontaktperson ved Samisk høgskole dersom du ikke har oppdragsavtale. På bakgrunn av opplysninger i oppdragsavtalen vil det opprettes tilgang til selvbetjeningsportalen Betalmeg og DFØ-appen, hvor du registrerer reiseregning og honorarkrav elektronisk. Du vil motta e-post når tilgangen er opprettet.

Du logger på via ID-porten. Du kan bruke MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides for å logge inn.

Reiseregning

I Betalmeg – selvbetjening på nett og DFØ-appen registreres reiseregning under “Registrer reiseregning”. Det er viktig å fylle inn dato og tidspunkt for reisen, reisemål og reiseårsak, f.eks studie/kurs du har forelest i eller møte du har vært på.

I merknadsfeltet skriver du hvem din kontaktperson i Samisk høgskole er.

Husk å legg til alle kvitteringer som vedlegg.

Timelønn, honorar eller møtegodtgjørelse?

I Betalmeg – selvbetjening på nett og DFØ-appen registreres honorarkrav og godtgjørelser under “Godtgjørelser”. Det er viktig å bruke riktig lønnart slik at betaling og rapportering blir riktig.

Godtgjørelser og honorar kan ha ulike lønnarter, avhengig av hvilken type arbeid som er utført. Eksempler på godtgjørelsestyper kan være timelønn, honorar, møtegodtgjørelse.

Ved Samisk høgskole brukes bla. disse lønnartene for ulike typer godtgjørelser og honorar:

  • 5534 – Honorar timer
  • 5535 – Honorar, f.eks avtalt sum
  • 5543 – Godtgjørelse pr time
  • 5511 – Møtegodtgjørelse pr time

Velg en av disse når du registrerer godtgjørelse/honorarkrav, eller vel en annen lønnart med nummer 5*** som passer til oppdraget.

Gjesteforelesere:

Gjesteforelesere og timelærere får tilsendt oppdragskontrakt via en annen digital løsning for signering av oppdragsavtaler (TOA ). Oppdragstaker får tilsendt påloggingsinformasjon på epost fra DFØ.

Her finnes veiledning til hvordan signere en TOA-kontrakt:

https://dfo.no/kundesider/lonnstjenester/tilsetting-og-arbeidskontrakt/signere-kontrakt

 

Veiledning

Her finner du hjelp og veiledninger til hvordan du registrerer reiseregning og honorarkrav i Betalmeg (Selvbetjeningsportalen).

Portalen virker ikke i nettleseren Internet Explorer. I stedet må du bruke Google Chrome, Microsoft Edge eller Firefox.

Dersom du trenger hjelp, ta kontakt med personalavdelingen ved Samisk høgskole, epost: bargiidossodat@samas.no