Senter for samisk i opplæringa

Senter for samisk i opplæringa

"Samisk i alles tanker, munn og hånd"

Senter for samisk i opplæringa er et ressurssenter spesielt rettet mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet til høgere utdanning. Senter for samisk i opplæringa arbeider vidt for å fremme muntlig og skriftlig bruk av samisk i befolkningen. 

Vi arbeider innenfor hovedområdene lese- og skriveopplæring og muntlig språkutvikling. Dette innbefatter å styrke og fremme bruk av muntlig samisk i opplæringssystemet, kunnskap om flerspråklighet og språkrevitalisering, og formidle kunnskap om lesing og skriving. Vi arbeider også med forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til disse fagområdene.

Senter for samisk i opplæringa Facebook side

http://www.lohkanguovddas.no/