Arbeidsområder

Senter for samisk i opplæringen vil

 • fremme og øke lesekompetansen innen den samiske befolkningen
   
 • stimulere opplæringsinstitusjonenes interesse for og kompetanse i å utvikle en interessant, aktuell og systematisk lese- og skriveundervisning og dertil­hørende undervisningsmateriell
   
 • lage analyse- og veiledningsmateriell som gir læreren, eleven, foreldrene og opplærings­systemet kunnskap om elevenes lese- og skriveferdigheter
   
 • samarbeide med nasjonale og internasjonale lesesentre
   
 • initiere og organisere forskningsprosjekter og delta i master- og doktorgradsstudier
   
 • gi opplæringssystemets institusjoner informasjon om saker relatert til lese- og skriveundervisning
   
 • samarbeide med forskjellige instanser om språkopplæringssaker i hele Sápmi
   
 • samarbeide med andre urfolks- og minoritetsinstitusjoner i forbindelse med opplæringsspørsmål