Kurstilbud

 

Senter for samisk i opplæringa tilbyr kurs, rådgivning og veiledning som er tilpasset barnehage- og grunnskolenivå, og også til videreutdanning.
Dersom barnehagen eller skolen ønsker veiledning eller rådgivning håper vi at disse kan knyttes til senterets kurstilbud.

Temaer kan være saker som er knyttet generelt til lese- og skriveopplæringen i samisk, eller fordypes i saker knyttet til dette.

Også temaer som støtter lese- og skriveopplæringen hører med herunder. Andre aktuelle temaer kan være tospråklighet og språkopplæring.  

 

Temaer for kurs i skoleåret 2014/15
 

 • Barns muntlig språkutvikling | B/S*                                                                                         
   
 • Forberedelse til å lese og skrive |  B/S-b                                                                                     
  - Hvordan arbeide med å bli mer språkbevisste i barnehager og skoler
   
 • Begynnerlesing og – skriving – hvordan arbeide i småskoletrinnet | B/S-b
   
 • Lesestrategier | S-b-m                                                                                                                         
  - Hvordan kunne nyttiggjøre seg av lese- og skriveferdighetene        
                    
 • Hvordan kan vi arbeide med lesing og skriving på høyere trinn |  S-u-v
  - Hvordan videreutvikle lesing og skriving
  - Strategier på hvordan lære å lese og skrive mer
   
 • Hvordan få motivasjon til å skrive på samisk  |  S-m-u-v                                                        
  - Fra småskoletrinn til høyere trinn
   
 • Digitale læremidler/læringsressurser | B/S-b-m-u-v                                                                      
  - Mulige metoder og løsninge
  - Ditt prosjekt: hvordan jobbe med dette?
   
 • ÁGOR/MAGE(TRAS) kurs for barnehager    
                                                                
 • Språkbadmetodikk  |  B/S    
                                                                                                           
 • Fjernundervisningsmetodikk |  S        
                                                                                                  

*Forklaring på hvilket opplæringsnivå temaet passer til:

S: Skole b: Begynnerstadiet m: Mellomstadiet v: Videregående nivå
u: Ungdomsskole B: Barnehage

 

Dersom det er andre ønsker enn de som er opplistet her, kan senteret tilpasse kursene etter bestilling, både når det gjelder tema og tid.
Kursene kan vare fra noen timer til noen dager.

 

Målgruppe:

 • Barnehagearbeidere, førskolelærere, lærere, skoleledere
 • Barnehage- og skoleeiere
 • Studietilbydere
 • Ansvarlige myndigheter
 • Andre interesserte
   

Læringsspråk:

Samisk/Norsk