Faktura til Samisk høyskole

Slik skal du sende elektronisk faktura eller papirfaktura til Samisk høgskole: 

Vær obs på at du ikke skal sende faktura på e-post. 

Faktura skal sendes elektronisk som EHF-standard eller som papirversjon med posten.

1. Slik sendes elektroniske faktura (EHF):

Digitaliseringsrundskrivet krever at statlige virksomheter ber om faktura i elektronisk standard EHF (elektronisk handelsformat). Utenlandske leverandører skal bruke standard PEPPOL BIS.

Fakturaadresse for elektroniske fakturaer til Sámi allaskuvlla/Samisk høgskole er organisasjonsnummeret 971 519 363.

Husk å oppgi referanse i fakturaen. Bestillerreferanse er 1330 + bestillerens forbokstaver, f.eks. 1330xxxx. Ta kontakt med bestiller dersom du ikke har referansekoden. 

Hva skal du gjøre hvis det er første gang du skal sende faktura i EHF? 

DFØ nettsiden har veiledning på nettsiden deres.

Sámi allaskuvla/Samisk høgskole er kunde i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).  Du kan også ta kontakt med DFØ dersom du har spørsmål om elektronisk faktura, e-post: elfak@dfo.no, telefon: 40767157.

2. Du kan også sende papirfaktura:

Du kan sendes faktura i papirformat med posten til følgende adresse:

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Husk å oppgi bestillerreferanse 1330 + fire bokstaver. Ta kontakt med bestiller dersom du ikke har referansekoden.