Kautokeino som studiested

Bolig

Sis-Finnmárkku studeanttaid ovttastusas (SSO)/Studentsamskipnaden har 18 familieleiligheter og 18 hybler for studenter ved Samisk høgskole. Ta kontakt med Studentsamskipnaden om boligbehov. Også kommunen har boliger til leie, og ellers er det private leiemarkedet tilgjengelig på bl.a. Facebook.

Barnehage

Studentsamskipnaden har et godt barnehagetilbud for studenter. Det er prioriterte plasser til studentbarn gjennom hele studietiden. Det er også mulig å ha korttidsplass. Det er to avdelinger for barn mellom 0,5-5 år. Samiske aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Studentsamskipnaden/SSO kan kontaktes for mer informasjon, søknad om barnehageplass og priser.

Som student har man også en del fritid. Her er kort informasjon om Guovdageaidnu/Kautokeino og noen aktiviteter som man kan ta del i.

Innbyggere og samfunnet i kommunen
Guovdageaidnu/Kautokeino er det et levende samisk miljø der samisk er hovedspråk i det daglige. I hele kommunen bor det rundt 2900 innbyggere, i kommunesenteret er det ca 1500 innbyggere og i Máze som er den største bygda utenom kommunesenteret, der bor det ca 400. Guovdageaidnu er i areal den største kommunen i Norge med nær 9707 km2.

I kommunen er reindrift en viktig næring, som gir arbeidsplasser innen slakting, videreforedling av reinkjøtt og produkter av rein. Det er også mange andre bedrifter som selger varer og tjenester knyttet til reindrift. Det er mange arbeidsplasser i offentlig forvaltning, som kommunen, Sametinget og reindriftsforvaltningen og innen utdanning på Samisk høgskole og Samisk videregående skole og reindriftsskole.

I Guovdageaidnu er det mange som er aktive i å nyttiggjøre seg av det naturen gir i form av vilt, fiske og bær. Det er også mange aktive duodjiutøvere. Dette synliggjøres ofte best gjennom duodjimarknad som arrangeres i tilknytning til jul og påske, og gjennom høytider der de fleste går kledd i tradisjonelle samiske klær. Her er også Natursenter og Duodjeinstitutt som arrangerer kurs som er åpne for alle. I tillegg er det et variert joike-, musikk- og kulturliv som har arrangementer året rundt. I Guovdageaidnu er det ellers mange frivillige lag og foreninger med varierte tilbud og arrangementer.

Påskefestivalen i Guovdageaidnu

Den tradisjonelle påskefestivalen arrangeres hvert år. Påskefestivalen er et av de eldste festivalene i Sápmi. Festivalen samler hvert år mange fra hele Sápmi til arrangementer som Sámi Grand Prix, konserter med samiske artister, reinkappkjøring, ispilkekonkurranser, scootercross og teaterforestillinger. I forbindese med påska er det også kirkelige seremonier som for eksempel konfirmasjon, vielser og barnedåp.

 

Media

  • Ávvir, samiskspråklig avis som kommer ut 5 g pr uke
  • Guovdageainnu lagasradio (GLR) (nærradio med 1 times sending 4 g pr uke, radiobingo og livesendinger “der det skjer”).                     

 

Tur-, trenings- og konkurranseaktiviteter

I Diehtosiida er det treningsrom der alle studenter og ansatte kan trene gratis. Ellers er det frivillige lag og foreninger som har andre tilbud:

  • Tuvrrahasat er turlag som arrangerer vandringer i naturen. Som student kan du låne kano eller båt, lávvu og annet turutstyr.
  • Kautokeino Idrettslag har treningstilbud både vinter og sommer. Bl.a. fotball for barn, ungdom og voksne, innebandy, håndball og ski. Gode skiløyper.
  • Kautokeino motorklubb tilbyr treningsbaner og arrangerer konkurranser både på vann og snø.
  • På hotellet Thon Active Kautokeino er det treningsapparater og treningsrom. Priser finnes på Thon hotell.
  • Bingesrittet er terrengsykkelløp mellom Mieron og Máze, 50 km. Arrangeres hvert år i august.
  • Sámi Gamers har gaming som hovedaktivitet.
  • Bæskadesrennet arrangeres siste søndagen i april av Máze IL og Alta IF, 28 km skirenn mellom Suolovuopmi og Gargia.

 

Musikk og kunst

I Guovdageaidnu er det et aktivt miljø innen musikk, film, scenekunst og kunst.

 

Offentlig transport

Det går buss daglig mellom Alta og Kautokeino, og mellom Karasjok og Kautokeino. Bussruter finnes på Snelandias nettsider. Ellers er det ganske vanlig å poste innlegg på facebook om skyssbehov, og som oftest får man haik med noen som kjører til/fra kommunen.