IndigMEC2 konferanse

Konferansen finner sted i Guovdageaidnu/Kautokeino, Norge, 14. – 16. oktober 2024

IndigMEC er en møteplass for personer fra hele verden med interesse for urfolksmatematikk: Lærere, foreldre, lærerstudenter, masterstudenter og forskere.

Guovdageaidnu. Photo: Pål Norvoll.

Konferansens mål er å skape en arena der lærere og forskere presenterer eksempler som kan bidra til utvikling av matematikklæreplaner for urfolk. Det betyr at bidrag relateres til et av konferansens hovedtema:

a) relasjoner mellom språk og kultur,
b) saker som omhandler urfolksspråk i matematikkundervisning,
c) eksempler på matematikkundervisning som er gjennomført med samiske og/eller kvenske elever.

Det at ulike urfolk deler eksempler på matematikkundervisning, forventes å bidra til utvikling av urfolksmatematikk-undervisning I fremtiden.

Konferansen består av plenumsforelesninger, poster-presentasjoner, presentasjoner fra lærere, vitenskapelige paper fra forskere, og gruppediskusjoner.    

Sametinget vil være en del av konferansen i forbindelse med å sikre at matematikkopplæring i skolen gis på grunnlag av samisk språk og kultur.

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfagspråk i matematikk og i matematikkdidaktikk.

Sted: Diehtosiida, Samisk høgskole i Kautokeino

Kontaktinformasjonindigmec2024@samas.no

Påmelding til konferansen (lenke)

Priser: Early bird frem til 15.08.2024: 2 300 NOK
           Fra 16.08.2024 til 25.09.2024; 2 700 NOK
           Studenter: 750 NOK
           Lærere: 750 NOK

Guovdageaidnu/Kautokeino ligger I Nord-Norge. Den nærmeste flyplassen er Alta. Overnatting: Thon hotell, Kautokeino. 

Konferansespråk 

Konferansespråkene er nordsamisk og engelsk. Presentasjoner vil bli tolket via zoom, så deltakerne må ta med telefon, nettbrett eller datamaskin med tilhørende hodetelefoner. Presentasjoner på lulesamisk og sørsamisk vil bli tolket til engelsk og nordsamisk.