Foredragsholdere

Chris Matthews

Professor Chris Matthews hører til Quandamookafolket i Minjerribah (øya Stradbroke) i Queensland Australia.

Chris har doktorgrad i anvendt matematikk fra Griffith University og har vært Senior Lecturer i anvendt matematikk ved Griffith School of Environment, Griffith University.

De siste 10 årene har Chris utviklet en dypere interesse i matematikkundervisning for urfolkselever og elever fra øyene i Torresstredet. Han har utforsket sammenhenger mellom matematikk og lokal kulturkompetanse hos folk i dette området. Chris har vært seniorrådgiver for utvikling og vurdering av læreplaner i Australia (Australian Curriculum, Asessment and Reporting Authority, ACARA), der han har arbeidet med å få inkludert perspektiver fra urfolk og fra Torres Strait Islands inn i læreplaner i matematikk.

For tiden leder Chris the Aboriginal and Torres Strait Islander Mathematics Alliance (ATSIMA). ATSIMA sitt mål er utdanning i matematikk for Aboriginal and Torres Strait Islander learners. Chris er også prodekan for Indigenous Leadership and Engagement ved Sciencefakultetet ved University Technology of Sydney (UTS). Som del av hans rolle her leder Chris et team med akademikere som utvikler læreplanen i science (naturfag) til å samsvare med Indigenous Graduate Attribute, pluss at de bistår med faglig utvikling av en gruppe fagansatte med urfolksbakgrunn ved UTS.

 

Professor Wilfredo Alangui

Professor Wilfredo Alangui

Wilfredo er Kankana-ey-Ilocano professor i matematikk ved University of the Philippines Baguio. Hans hovedinteresser innenfor forskning er samspillet mellom matematikk, matematikkutdanning og kultur, utdanning for urfolk, og urfolks kunnskapssystemer. Fra 2012 har han vært involvert i urfolksarbeid med utdanning, og han har veiledet lærere i grunnskole og videregående skole med å utvikle relevant matematikkundervisning for elever med urfolksbakgrunn.

Wilfredo har deltatt i utvikling av et rammeverk for urfolkslæreplaner for IP education ved utdanningsfakultetet på universitetet. Han er teknisk ekspert for indigenisering av naturfag og matematikk utdanning ved Department of Science and Technology-Science Education Institute and the IPs Education Office of the Department of Education. Der samarbeider han med lærere som designer sine egne indigeniserte undervisningsopplegg i naturfag og matematikk.

Wilfredo har også jobbet med muslimske lærere ved Madrasah utdanningsprogram i hans region, de jobber med utvikling av kulturelt relevant undervisningsmateriell for sine elever. Hans andre interesser innenfor forskning er på grafteori og topologisk dataanalyse.   

 

Professor Tony Trinick

Professor Tony Trinick har vært involvert i utviklingen av matematikktermer på Māori fra 1980-tallet og fram til i dag. Han er en tidligere lærer med spesialisering innenfor undervisning i matematikk og naturfag.

 

Tony begynte å arbeide innenfor høyere utdanning på begynnelsen av 1990-tallet, da som støttespiller for lærere, og ved University of Auckland underviste han om Māorimatematikk og om utdanning i matematikk og naturfag på Māori.

Han var en av initiativtakerne til den første læreplanen i matematikk for skoler der undervisningen foregår på Māori. Hans hovedområder innenfor forskning handler om utvikling av urfolkslæreplaner og revitalisering av språk og kultur. Tony har samarbeidet i flere år med lokale forskningsprosjekter som støtter matematikkutdanning på Māori. Mange har kontaktet Tony for å be om hjelp og støtte.